Saç ekimi estetik ve plastik cerrahi rehberi.

 

Doğru Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Rehberi

Saç ekimi, saç dökülmesinden müzdarip erkek ve kadınlara yardımcı olabilir. Saç dökülmesi hem erkek hemde kadınlarda bir çok etkenden ötürü ortaya çıkabilir. Bu etkenlerden bazıları geçici ya da telafisi olan sorunlar iken bazıları kalıcı dökülmelere sebebiyet verebilir ve özgüven sorunlarına yol açabilir.

Kısaca Saç Ekimi

Saç köklerimizin dökülmeye karşı dirençli donör bölgeden alınıp seyrelmiş veya kelleşmiş kısıma nakil edilme işlemine saç ekimi denir. Yaklaşık 1950 li yıllardan bu yana ABD’de kullanılmaya başlanan ekim yöntemleri teknoloji ile birlikte oldukça ilerlemiş durumda. Artık bu konuda yetişmiş uzman hekimler, asistanlar, hastaneler ve iyi ekipmanlar var.

Cerrahlar kliniklerde genelde benzer prosedürü izlerler. Saçlar kısaltılır, saç derisi temizlenip dezenfekte edilir. Ardından lokal anestezi ile kafa derisi uyuşturulur ve saç kökleri belirlenen (fue) yöntemleri toplanmaya başlar. Toplanan saç kökleri temizlenip ayıklanır bazen besleyici sıvı içine konur ardından ekim işlemine başlanır.

Ayrıntılı olarak bu konuya aşağıda değindik.

Saç Nakli Düşünmek için nedenler

 • Saçlarınız çok incelmiş seyrelmiş ise.
 • Kafanızda kelleşmiş bölgeler varsa.
 • Alın saç çizginizi geri kazanmak istiyorsanız. Ya da ideal bir çizgi oluşturmak istiyorsanız.
Shadow

Saç Sıklaştırma Ekimi Artıları ve Eksileri


Saç sıklaştırma Ekimi yaptırmanın Pozitif yanları
 • Şüphesiz daha genç bir görünüm kazandırır
 • Peruk, sprey saç veya benzeri kozmetik malzemelerin kullanım ihtiyacını azaltır veya ortadan kaldırır.
 • Kalıcı çözümler sunar.
Saç Ekimi Eksileri
 • Yapılan işlemlerin tamamen fayda sağlaması aylar sürebilir.
 • İleriki aşamalarda birden fazla operasyon ihtiyacı duyulabilir.
 • Saçın önceki saç büyümesiyle orantılı olacağına dair bir garanti yoktur.

Bunlar saç ekimi yaptırmanın ana pozitif ve negatif yanlarıdır. Size ait özel durumlar için cerrahınıza başvurmalısınız.

Saç Ekimi için iyi bir aday mısınız?

Saç ekimi düşünmek için genel nedenleri aşağıda sıraldık.

 • Saç dökülmesinden müzdaripseniz, seyrelmiş veya kellemiş bölgeleriniz varsa.
 • Saç dökülmenizin nedeni ilaçlar, stress veya tedavinin sonucu oluşmuşsa. Ancak bu sebepler devam etmiyorsa.
 • Kalıcı saç dökülmesi yaşadıysanız. Bunlar ameliyatsız geri gelmemektedir.
 • Saç Restorasyonu için yeterli saç kökünüz ve saç büyümeniz varsa.
 • Tedavinin bir kaç aydan bir kaç yıla kadar sürebileceğini anlamışsanız.
Genel sağlığınız iyi ise, olumlu bir tutum ve gerçekçi beklentiler varsa, büyük olasılıkla bu prosedür için iyi bir adaydınız.

Shadow

Ayrıntılı Saç Ekimi Operasyonu Bilgisi


Saç Nakli Ameliyatı nasıl gerçekleştirilir.

Saçlarınızın ekilmesi veya nakil edilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bu ekim yapılacak alana ve elde etmeye çalıştığınız yönteme göre değişiklik gösterebilir.
Her durumda, saç folikülleriniz vücudunuzun belirli bir kısmından eksik kısma taşınır veya aktarılır (nakil edilir). Donör bölge genelde başımızın arka tarafından iki kulak arasındaki bölgededir. Kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Donör alanı cerrahınız ayrıntılı bir saç analizi muayenesinden sonra belirleyecketir.

Cerrahınız hem alıcı hem de verici bölgeye lokal anestezi uygulayacaktır. Bazı durumlarda hastanın rahatlığı için oral veya IV sedasyon eklenir. Çok nadir durumlarda genel anestezi uygulanır ve tavsiye edilir.
Saç Folikülleri mevcut saçlarla gizlenecek şekilde donör bölgeden alınacaktır. Alıncak saç kökleri yüzleri hatta binleri bulabilir. Bunlar cerrah ve ekibi tarafından tek tek alınacak temizlenip bakımı sağlanacak bir sıvı içerisine konacak. Daha sonra dökülme yaşamış seyrelmiş veya kellemiş bölüme taşınarak yerleştirilecektir.

Daha az yaygın olan yöntem (FUT)  şerit hasadı diye tabir edilen yöntemde kafa derisinden bir şerit kesilip bu deriden foliküller toplanırak yapılır. Cerrah şeritten folikülleri tek tek ayıklar. Daha sonra kesilen alan kapatılır. Bu yöntemde FUE yöntemine göre daha fazla kök hasat edilebilir.
Kafa derisinin bütünlüğünü korumak ve travmayı en aza indirmek bu prosedürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve oldukça sancılıdır. Tüm süreç, saçın ne kadar nakledildiğine veya flep olarak aktarıldığına bağlı olarak, iki ila sekiz saat arasında herhangi bir zaman alır.

Hem oluşacak ameliyat izinden hem de saç köklerinin kalitesine bakılmaksızın alınması yüzünden artık tercih pek tercih edilmemektedir.

Saç Ekiminde Donör Bölge Neresidir?

Saç Dökülmesinin genel nedeni dünyada ki 3 erkekten birinin maruz kaldığı genetik alopesi yani kelliktir.  Genelde alın çizgisinin yanlarından başlayarak kafanın üst kısmına doğru bir açılma gerçekleşir. Bazı durumlard aaçılma tepe kısmından başlar. Alopesi hastalığında başın arka kısmında kalan bölge dökülmeye en son maruz kalır veya dökülmez. Saç naklinde Donör Bölge genelde başın arka kısmında iki kulak arasında ki çizgidir. Bu kısım genetik olarak dökülmeye karşı dirençli bölgedir.

Saç Ektirme Ne Kadar sürer?

Saç ekimi operasyonu ekilecek alana ve kişinin kozmetik ihtiyaçlarına göre belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak için ekilecek greft sayısına ve saç ekimi yapacak ekibin tecrübesine göre değişiklik gösterecektir.
Ameliyat genelde 2 ila 6 saat arasında sürmektedir bazı durumlarda 9 saate kadar çıkabilir. Ancak bu kadar uzun bir işlem bir seansta yapılmaz seanslara bölünebilir.

Saç Ekim Yaptırmak İçin Seçeneklerim Neler:

Sahip olduğunuz saç türünün ve kalitesinin ve saç dökülme oranının, estetik cerrahınızın nakledileceği saç teli sayısına ve saç greftlerini nereden alacağınıza karar vermesini etkileyecektir.

Fut Şerit Hasadı Yöntemi

Foliküler ünite Transplantasyonu

Fut yani “foliküler ünite nakli” diğer adıyla şerit hasadı olarak bilinen yöntem genelde başın arka kısmından bir şerit kesilir ve bu şerit daha sonra cerrah tarafından implante etmek için küçük guruplara ayrılır.
Pek çok farklı lokasyondan hasat yapmaktan hızlı bir yöntemdir. Ancak cerrah kafa dersinden bir kısmı çıkardığı için tekrar gererek dikmek durumunda kalacaktır. Oluşan travmadan dolayı iyileşme süresi daha uzun süreceğinden sıkıntılı bir süreçtir. Gelişen teknoloji ile birlikte fut yöntemi çok nadir tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.

Flap Cerrahi Yöntemi ile Saç Restorasyonu

Flap cerrahisi, kellik için bir saç restorasyonu tedavisidir. Vücudun bir bölgesinden diğerine cildin bir kısmının taşınmasını içerir. Saç derisi flebi ameliyatı, saç restorasyonunda önemli fakat sınırlı bir role sahiptir.
Ağır travmaya sahip kişilerde uygulanır. Kafa derisinin bir bölümünü kaldırır ve yerine saç kökü içeren bir cilt bölümü konur. Deride bozulma olmadığı için saç derhal bölgeden yetişir ve yeniden büyümek için aylara ihtiyaç duymaz.

Dhi Saç Ekimi (yeni):

Doğrudan veya Dhi Saç ekimi, halihazırda bir çok ülkede kullanılmaya başlanan mevcut olan saç nakli teknolojilerinin en yeni, en gelişmiş ve ne yazık ki en pahalı biçimlerinden biridr. Fut şerit hasadı ve fue yönteminden daha ağrısız bir yöntem olarak bilinmektedir. Ayrıntılı bilgi dhi saç ekimi bölümüne için bakınız

 Folliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE)

Fue kök alınanbölge

Fue yönteminde saç kökleri kçükü guruplar halinde genelde başın arkasından hasat edilir ve daha sonra arzulanan bölgeye yerleştirilir. Greftler kafa dersinin herhangi bir kısmından alınabilir. Çünkü kanama az
postoperatif daha az rahatsızlık vardır ve dikiş gerekli değildir. Fue 1 mm küçük bir iğne ucuna makenaik ya da otomatik yada otomatik bir makina yardımıyla saç köklerini toplar. Oluşan ufak yaralar dağınık olacağından rahatsızlık hissi daha az olur.
Bununla birlikte saçın daha geniş bir alanının traşlanması gereklidir. Genelde cerrahlar orantıyı sağlamak için tüm kafayı traş ederler.
Fue Saç ekim metodu son dönemlerde robotik saç ekimi yöntemleri ile de yapılmaktadır.

Shadow

 

Saç Ekimi Cerrahı Seçimi

Saç Ekimi cerrahı seçimi
Cerrahınızı aşağıdakilere göre seçmeniz önemlidir.

 1. Eğitim öğretim ve sertifikasyonlar.
 2. Saç ekim deneyimi. Önceki operasyonları
 3. Sizinle olan iletişimi ve ilgisi.

Bulunduğunuz bölgede saç nakli konusunda tecrübeli, sertifikalı bir cerrah bulduktan sonra. İlk görüşme için randevu alabilirsiniz.

15 İlk Danışma randevunuz

Görüşme sırsında cerrahınız saç ekimi detaylarını inceler. Ayrıca aklınızdaki her soruyu sormak için ve beklentilerinizi ve kozmetik kaygılarınızı anlatmak için iyi bir fırsat olacaktır. Cerrah saç derinizi ve saçınızı inceler ve nakil için uygun alanları bulur.

16 Tıbbi Geçmiş

Tıbbı geçmişinizi tartışmak için hazırlanan konsültasyona gelmelisiniz. Bu, aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerecektir:
Önceki ameliyatlarınız
Geçmişte yaşadığınız veya devam eden tıbbi koşullar. Kronik rahatsızlıklar.
Allerjiler ve kullandığınız ilaçlar.

Shadow

 

Saç Nakli Tedavi Planı

Hedeflerinize, fiziksel özelliklerine ve cerrahın eğitim ve deneyim yıllarına dayanan cerrahınız, aşağıdakiler dahil olmak üzere önerilerinizi ve bilgileri sizinle paylaşacaktır:

 • Ameliyatınıza, prosedür tipi veya prosedür kombinasyonu da dahil olmak üzere bir yaklaşım.
 • Tahmin edebileceğiniz sonuçlar.
 • Prosedürdeki maddi yatırımınız.
 • İlişkili riskler ve komplikasyonlar.
 • Anestezi ve ameliyat yeri seçenekleri.
 • Ameliyata hazırlanmak için neye ihtiyaç duyuluyor.
 • Cerrahiden sonra neler yaşayacağınızı düşünebilirsiniz.
 • Doktor ayrıca sizinle benzer vakaların fotoğraflarını önce ve sonra paylaşacak ve sorularınızı cevaplayacaktır.

Kendinize ve Estetik plastik cerrahınıza sormanız gerekenler

Size yardımcı olması için bu soruları geliştirdik:

 • Prosedürünüz hakkında en bilinçli ve akıllıca karar verdiniz mi?
 • İşleminiz için doğru cerrahınız olduğunu onaylayladınız mı
 • İlk danışmanızı olabildiğince yararlı yaptınız mı?
 • Seçeneklerinizi, potansiyel sonuçlarınızı ve risklerinizi iyi anladınız mı?

Ameliyatta aktif bir rol üstlenmeniz önemlidir, bu yüzden lütfen bu soruların listesini başlangıç ​​danışmalarınız için bir başlangıç ​​noktası olarak kullanın.

 1. 19 Saç ekimi için iyi bir aday mıyım?
 2. Aradığım sonuçlar makul ve gerçekçi midir?
 3. Yapacağım işlemleri izleyebilmek için önce ve sonra fotoğraflarım var mı?
 4. Yaralarım görülebilecek mi? Yaralarım nerede bulunur?
 5. Ameliyat masraflarım ne olacak?
 6. En iyi sonuçları almak için benden ne bekleniyor?
 7. Ne tür bir iyileşme dönemi bekleyebilirim ve normal faaliyetlerine ne zaman başlayabilirim?
 8. Prosedürümle ilgili riskler ve komplikasyonlar neler?
 9. Komplikasyonlar nasıl anlenir ve bu gibi durumlarda neler yapılır?
 10. Ameliyatımın kozmetik sonucu, üzerinde anlaşmaya varılan hedefleri sağlamıyorsa, seçeneklerim nelerdir?
Shadow

Saç Ekimi Öncesi Hazırlık


Saç ekim operasyonuna nasıl hazırlanırım?

Cerrahınız ameliyat öncesi talimatlar verecek, sahip olabileceği her soruyu cevaplayacak, ayrıntılı bir tıbbi geçmişte bulunacak ve cerrahiye uygunluğunuzu belirlemek için fizik muayene yapacaktır.

Prosedürünüz öncesinde, cerrahınız size şunları isteyecektir:

 1. Daha iyi iyileşmeyi teşvik etmek için ameliyattan önce en az altı hafta sigara içmeyi bırakın.
 2. Aspirin, bazı anti-enflamatuar ilaçlar ve artmış kanamaya neden olabilecek bazı bitkisel ilaçlar kullanmaktan kaçının.
 3. Saçınızı düzenli veya antibakteriyel sabunla yıkamanız istenebilir.
 4. Yapılması gereken ameliyat türünün ne olursa olsun, hidrasyon, güvenli iyileşme için ameliyat öncesi ve sonrası çok önemlidir.
 5. Saç nakli ameliyatı genellikle ayaktan hasta bazında yapılır. Ameliyat sonrası sizi eve götürmesini ve en azından ameliyattan sonraki ilk gece kalabilmeyi ayarlamaya özen gösterin.

Saç Analizi ve Muyenesi

Saç ekiminden önce Cerrahınız ayrıntılı bir saç analizi muayenesi yapacaktır. Muayene saç kaliteniz, saç renginiz, saç yoğunluğu, dolgunluğu sizin ve saçınızın sağlık durumu, Aileden gelen genetik bilgi, beslenmee protein ve vitamin durumu gibi bir çok öğeyi inceleyerek operasyonun gidişatına karar verecek ve donör bölgenin yerine ve yeterliliğine karar verecektir.

21 Saç nakli ameliyatı gününde neler bekleyebilirim?

Saç ekimi genellikle lokal anestezi ile yapılır ve akredite edilmiş bir tesiste yapılır. Bu bir hastane, ayakta duran seyyar tesis veya ofis bazlı bir cerrahi süit olabilir. Saç ekimi işlemleri tamamlanması iki ila sekiz saat sürer. Cerrahınız cerrahi planınızın ayrıntılarına dayanarak ameliyatınızın ne kadar süreceğini tahmin edecektir. Nasıl hazırlanacağınıza ve neler bekleyebileceğinize ilişkin talimatları alacaksınız.

Talimatlardan en önemlileri aşağıdadır:

 • Donör alanlar belirlenecek ve saç ekiminin yapılacağı kısım cerrah tarafından işaretlenecektir.
 • Enfeksiyonu önlemek için başın tamamı şampuanlanmış ve temizlenmiş olacaktır.
 • Ameliyat sırasında rahatlamanıza yardımcı olması için oral veya IV anestezi uygulanabilir.
 • Kafa derisine bir lokal anestetik enjekte edilecektir.
 • Karar verdiğiniz yöntem, cerrahın kıl foliküllerini çıkarmak ve cildinize nakletmek için hangi teknikleri kullanacağını belirleyecektir.
 • Genellikle cerrah, maksimum düzeyde kalıcılık sağlamak için greftleri uzatır.
 • Daha sonra, kafa derisi temizlenir ve gazlı bezle kaplanır.
 • İyileşmeye yardım etmek için bir basınç bandajı giymeniz gerekebilir. Not: Genelde bir iki gün içinde çıkartılır.

Siz ve plastik cerrahınız hemen ameliyat sonrası iyileşmeniz için başka planlar yapmadıkça veya eksternal bir durum oluşmadıkça muhtemelen kısa bir gözlem döneminin ardından eve gitme izni alacaksınız.

Shadow

Saç Ekimi Sonrası Bakım ve İyileşme


Cerrahınız, normal faaliyet ve çalışma düzeyinize dönmeden önce ne kadar süreceğini tartacak ve ize aktaracaktır. Ameliyattan sonra, siz ve bakıcınız, aşağıdaki konular hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ameliyat sonrası bakımınız hakkında ayrıntılı talimatlar alacaksınız.

Saç Ekimi Sonrası Süreç Nasıl İşler

Kafa deriniz için muhtemelen en az iki gün boyunca giyilmesi gereken pansuman malzemeleri verilebilir. Kafa deriniz çok hassastır, bu nedenle cerrahınız ameliyatınızdan bir hafta sonra alınacak ağrı kesici ilaç reçete edebilir.
Ayrıca, enfeksiyon olasılığını azaltmak için size antibiyotik ilacı da verebilir.

Aşırı ya da uzun süreli ağrı yaşarsanız ya da ameliyat sonrasında şişlik ve kızarıklık fark ederseniz, acınız, kızarıklık ve şişmenizin normal olup olmadığını ya da bir sorunun bir işareti olup olmadığını öğrenmek için cerrahınıza başvurun.

Ayrıca ameliyat sonrası ayrıntlı iyileşme planına göz atabilirsiniz.

 • Olası kanama ve ağrılar
 • Yaşayacağınız normal belirtiler.
 • Potansiyel komplikasyon.
 • Temizlik ve bakım

24 Saç Ekimi Sonrası Yıkama


Saç Ekiminin yapıldığı gece ve sonraki bir kaç gün kafanızı yastıklarla yükselterek uymanız kan dolaşımı ve sizin rahatınız için önem taşımaktadır.
Uyku ilacı veya ağrı kesici önerilebilir. Antibiyotikler genelde gerekli görülmez. Ancak doktor tavsiyesi ile reçete edilmişse kullanın. Ertesi gün baş bandını çıkartabilirsiniz.
Daha sonra başınızı özel antibakteriyel şampuanla hafifçe yıkayabilirsiniz. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için cerrahınızı arayabilirsiniz. Muayene için önerilen ikinci randevuyu kaçırmamaya özen gösterin
Daha sonra bir hafta boyunca günde bir veya iki kez şampuanla başınızı yıkamanız önerilebilir. Duş alırken nakledilen bölgeyi özel bir şampuanla hafifçe temizlemeniz istenecektir.
Foliküler ünite greftleri alıcı bölgelere tam uyacak şekilde yapılır ve size verilen talimatları izlerseniz duştan atılmayacaktır.
İlk yıkamanın ardından bandajı daha fazla takmak zorunda kalmazsınız. İlk hafta saç ekimi yapılan bölge hassatır nazik olmaya çalışın. İkinci haftadan sonra normal şampuanlara dönebilirsiniz.

25 Saç Ekimi ikinci haftadan sonra

Ameliyat sonrası talimatlar dikkatlice takip edilirse, çoğu hastada saç nakli on gün sonra dışarıdan zar zor algılanabilir. Saç dökülmesi ameliyatı sırasında hastalara şişlik için ilaç verilir, ancak bazıları burun köprüsü ve göz çevresinde yerleşen alnının şişmesine maruz kalırlar. Bu gerçekleşirse, neredeyse her zaman ilk haftanın sonuna kadar gider.

26- 10 hafta 6 ay arasında

Yeni nakledilen saçlar yaklaşık 10 hafta içinde büyümeye başlar. Yaklaşık 6 ay içinde bakımlı olmanız yeterlidir ve çoğu durumda bir yılda tamamen yetişirsiniz. Saç cerrahisini takip eden birkaç ayda, yeni saçlar büyümeye başlamadan önce, orijinal saçlarınızın biraz dökülmesi olabilir, böylece nakledilen alan geçici olarak biraz daha incedir. Bu geçici bir fenomendir ve yeni saç büyümeye başladığında düzelir. Endişe kaynağı olmamalı.

Saç Ekimi sonrası saçlarınızın uzaması

Nakledilen saç dökülmesi saç ekimi için neredeyse evrensel bir özelliktir. Saç ekimi sırasında bir greftin kan dolaşımının geçici olarak kaldırılması nedeniyle oluşur. Bu hakaretin bir cevabı olarak, greftler saçlarını döktü. Nakledilen kılların dökülmesi, işlemden bir hafta sonra başlayıp altı haftaya kadar sürer. Hastaların çok küçük bir yüzdesi dökmemektedir ve nakledilen saçlar büyümeye devam etmektedir. Bazılarında, nakledilen saçlar, yeni bir tüy çıkana kadar aylarca saç derisinde kalır. Bir hastanın saç döküp bırakmadığının, saç restorasyonunun sonucunu etkilemeyeceğini unutmayın.

Shadow

Saç Ekimi iyileşme Süresi

Genellikle, bazı hastalar daha kısa sürede mesaiye dönmeyi tercih etsede, ameliyattan bir ila iki gün sonra saç ekimi sonrası işinize geri dönemezsiniz.
Bu yaptığınız işin türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kısa bir süre sonra (bazen ameliyattan hemen sonra), saç greftleri düşer ve yaklaşık üç ay yeniden büyümeyecektir.
Bu tamamen normal bir süreçtir ve yerinde yeni saçların oluşmasına izin verecektir. Yeni saçlar daha dolgun ve doğal görünmelidir. Büyüme için gereken süreyi bireyler arasında büyük oranda değiştiğini bilmek önemlidir.

13 Saç Ekiminden Sonra yaralar veya Kesikler nasıl olacak.

Cerrahınız estetik kaygılarınızı göz önünde bulundurarak saçınızı değerlendirecek ve ne kadar saç folliküllüne ihtiyacınız olacağını belirleyecektir.
Daha sonra bunların nerelerden alınacağı belirdeikten sonra işleme başlanacaktır. Fut yönteminde saçlarınızın yara izinizi kapatacığı şekilde bir kesi almaya çalışacaktır.
Fue yönteminde sie kökler dağınık şekilde tek tek alınır küçük yaralar oluşur. Bunlar hızlıca iyileşir.

Saç Ekimi sonrası oluşan kabuklanma

Saç Ekimi sonrası kafa derisinde kabuklar oluşur. Bunlar zamanla iyileştikçe dökülür

Saç ekimini takip eden ilk 24 saatin ardından ilk yıkama yapılır. Ekim alanı taze ve hassas olduğu için ilk yıkama şampuan yerine antiseptik bir madde ile yapılır ve hastaya yıkamanın nasıl yapılacağı açıklanır. Saç ekiminin ertesi gününden itibaren saç ekilen alanda kabuklanmalar görülür. Ortalama on gün içerisinde bu kabuklar yıkamaların sonucunda kendiliğinden dökülür. Kabukların kendiliğinden düşmesini beklemek gerekir. Kesinlikle tırnakla soyulmamalıdır. Yalnızca yıkama esnasında saç diplerine masaj yaparak sürece yardımcı olabilirsiniz. Kabuklar gereken sürede doğal olarak dökülecektir.

 

Sonuçlar ne kadar sürer.


Saç Ekimi sonuçları ömür boyu sürer. Fakat, saç ekiminden sona kişi nakil edilen köklerin bir kısmını kaybedebilir veya sonuçlar istediği yoğunlukta olmayabilir. Bu tür vakalarda kişinin ikinci bir operasyon planlaması muhtemeldir.

İyiyleşme açısından ve en güzel ve en sağlıklı sonucu elde etmek için, plastik cerrahınızın reçetesindeki zamanlarda ve saç nakli iyileştirme ve sonuçlarınız hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda takip değerlendirmesi için geri dönmeniz önemlidir.
Herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olduğunda cerrahınıza başvurmaktan çekinmeyin.

Shadow

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları, doktordan doktora, bir saç ekim merkezinden başkasına, bir coğrafi bölgeden diğerine ve gerçekleştirilen tekniğe göre değişiklik gösterecektir.

Saç ekimi estetik cerrahi olduğu için, sigorta bu masrafları karşılamaz. Çoğu cerrah, prosedürü daha uygun maliyetli hale getirmek için hasta finansmanı planları sunar.

Cerrahınızı eğitimine, tecrübesine ve kaliteye göre seçin ücretlere göre değil. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Saç ekimi Fiyatları adlı konumuza bakabilirsiniz.


31 Komplikasyonlar, Riskler ve Sınırlamalar

Neyse ki, saç nakli ile ilgili önemli komplikasyonlar nadirdir. Her yıl, binlerce insan başarılı restorasyona giriyor ve sonuçlardan memnundur. Belirli riskleriniz istişareniz sırasında tartışılacaktır.

Bütün cerrahi prosedürler bir derece risk altındadır. Tüm ameliyatların potansiyel komplikasyonlarından bazıları şunlardır:

 • Anesteziye karşı istenmeyen reaksiyon
 • Hematom veya seroma (cildin altındaki kan veya sıvı birikimi, çıkarmayı gerektirir)
 • Enfeksiyon ve kanama
 • Sansasyon değişiklikleri
 • Yara izi
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Altta yatan yapıların zarar görmesi

Ek prosedürleri gerektirecek olan tatmin edici olmayan sonuçlar….

32 Saç Ekimi Riskleri aşağıda listelenmiştir.

Saç folikülleri kendiliğinden iltihaplanabilir veya enfekte olabilir.
Bazı hastalar, “şok kaybı” olarak bilinen duruma maruz kalır ve bu da nakledilen saçların bir defada düşmesine neden olur. Bununla birlikte, bu saç dökülmesinin kalıcı olması ve genellikle yerine yeni saçların oluşması pek olası değildir.

Saç Ekimi operasyonundan önce ve sonra kurul onaylı plastik cerrahınızın tavsiyelerine ve talimatlarına uyarak bazı riskleri en aza indirmeye yardımcı olabilirsiniz.

 

Son Eklenen Rehberler

 • sigarayı bırakma yönemleri

  Sigarayı bırakma Yolları Abrahamson Metodu

  Son derece bağımlılık yapıcı bir madde olan sigaranın zararlarını ve sigarayı bırakmanın yardımcı yollarını ve yöntemlerinden bazılarını incelemeye çalıştık. Sigara şirketleri uzun bir süre sigaranın bağımlılık yaptığını reddetiler. Nikotinin bağımlılık yapmadığını tüm güçleri ile savundurlar. Aslında ortaya çıkan nikotinin son derece bağımlı yapıcı bir madde olduğuydu. Görüne o ki sigara şirketleri sizlere sigara değil nikotin [...]
 • Lazer Epilasyon

  Lazer Epilasyon Tüm detaylarıyla

  Lazer epilasyon istenmeyen yüz ve vücut tüylerini yok etmek veya azaltmak için kullanılan cerrahi ancak invaziv olmayan yöntemdir. Tür almak için kullanılan ağda, tıraş bıçağı gibi yöntemlere kıyasla daha fazla pürüzsüzlük sağlaması ayrıca uzun vadede tahrişi azaltması ve kalıcı sonuçlar verebilmesi bu prosedürü tüm dünyada en çok tercih edilen estetik işlemlerden biri haline getirmiştir.   [...]
 • Elmacık Kemiği Estetiği

  Çene ve Elmacık Kemiği Estetiği

  Bir elmacık kemiği estetiği operasyonunu yüz konturünde pürüz olanlar, yanakları yağlanma veya kemiklerinden ötürü şişkin gözüken veya basık duranlar yaptırabilirler. Bu operasyon çene ve yanak üçgenine istenilen şekli, yüz konturunu kazandırmaktır. Yüzün dengeli gözükmesi için ayrıca çene kemiğine de bir operasyon istenebilir. Hastalar çene veya elmacık kemiklerinin aldığı bir darbe, fiziki bir travma sonucu şeklini [...]
 • Saç Ekimi Fiyatları

  Saç Ekimi Fiyatları

  Hergün bir çok kişi saç ekimi fiyatlarını ve greft başına ne kadar ücret talep edildiğini öğrenmek için saç ekim merkezlerini arar.  Gerçekten ciddi, kişiye özel bir saç restorasyon cerrahisi operasyonu için buna cevap vermek etik olmayabilir. Çünkü bunun nedeni, bir saç ektirme prosedürünün karmaşıklığı ve her hastanın kendine özgü fiziki ve fizyolojik faktörlerinin değişkenliğindendir. Diğer [...]
 • saç ekimi sonrası

  Fue Saç Ekimi Sonrası

  Size yardımcı olması adına için saç ekimi sonrası operasyonun yapıldığı gün ve sonraki hafta boyunca iyileşme süresini geçirirken nelere ihtiyaç duyabileceğiniz hakkında bazı talimatlar hazırladık. >Olası komplikasyonlar ve riskler ile ilgili bilgi alabilir ve iyileşme dönemini daha rahat geçirebilirsiniz. Ayrıca saç ekiminden sonra saçlarınızın ne şekilde uzayacağı nasıl bir süreçten geçeceğiniz ile ilgili daha fazla [...]
 • 12 Adımda Kaş Ekimi

  Prosedür olarak kaş ekimi ve saç ekimi birbirine benzer. Ancak kaş ekiminde greftler kökler ve ekilecek alan çok daha az olmasına rağmen çok daha ince işçilik gerektirmektedir.   Kaş Ekimi Nedir? Kaşlarımız mimiklerimiz ile duygularımızı göstermemizi sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ayrıca kaşlarımız yüzümüzün öne çıkan en önemli estetik yapılarından biridir. Kaş ekimi bu yüzden [...]
 • Saç Klonlama

  Saç Klonlama 2017

  Saç klonlama genetik alopesi yani erkek tipi saç dökülmesinin çözümü için umut verici çalışmalardan biridir. Bu konuda uzun süre devam eden çalışmalar ve harcanan milyonlarca dolara karşılık henüz kolanlama ile ilgili bir sonuç elde edilememiştir. Yani saç klonlama teknolojisi henüz mevcut değil. Ancak uzmanlar ilk başta dökülen saç foliküllerinin kafa dersinden tamamen yok olduğunu ve [...]
 • Sakal Ekimi

  Sakal Sıklaştırma Ekimi

  Aslında adının sakal ekimi olduğuna bakmamak gerekir, operasyon sakal, bıyık ve fuelleri kapsayabilir. Bir sakal ekimi operasyonu süreci saç ekimiyle hemen hemen aynıdır. Saç köklerin fue yöntemi ile başınızın akrasındaki donör bölgeden alınarak yüzünüzde ki bölgelere nakil edilen bir saç (kıl) restorasyon işlemidir. Sakal Ekimi Neler Başarabilir? Bir sakal ekimi operasyonu sakal yapsını düzeltebilir. Tam [...]
 • Göz Kapağı Ameliyatı

  Göz Kapağı Ameliyatı

  Göz kapağı ameliyatı, göz kapaklarında yaşa veya genetik unsurlara bağlı olarak oluşan kırıklık, sarkma, bollaşma, şişlik, renkte değişiklik gibi unsurların kaldırılması için yapılır. Bunlar kişinin olduğundan daha yorgun ve yaşlı görünmesine neden olabilir. Göz kapaklarının hem altına hemde üstüne yapılan operasyon ile çok daha genç ve çekici bir görünüme kavuşabilir kendinize güveninizi arttırabilirsiniz. Estetik göz kapağı [...]
 • Saç Ekimi öncesi

  Saç Ekimi Öncesi Yapılması Gerekenler

  Doktorunuz size saç ekimi öncesi talimatlar verecek ve sahip olduğunuz her soruyu yanıtlayacaktır Operasyonda aktif rol oynamanız kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulmak, içiniz rahat bir şekilde saç ekimi yaptırmak için önemlidir. Cerrahınız sahip olabileceğiniz her soruyu yanıtlayacaktır. Sizde sizin için hazırladığımız listeyi operasyondan önceki son randevunuz için başlangıç noktası olarak kullanbilirsiniz Saç ekimi için iyi bir [...]
 • Yağ tranferi

  Yağ Tranferi

  Bir yağ transferi operasyonu, yağ aşılama yöntemi ile, dış bacak gibi donör alanlardan yağ hücrelerinin alınarak, hacim ve kontur kaybı yaşamış bölgere enjecte edilerek istenilen şeklin ve dolgunluğun elde edilmesidir. Bu organik, güvenli, uzun süre etkili, iyi tolere edilebilen operasyon ile iyi ve doğal görünüm elde edilebilmektedir. Her yıl binlerce kişiye bu yöntem uygulanır ve [...]
 • jinekomasti tedavisi

  Jinekomasti Ameliyatı ve Tedavisi

  Jinekomasti tedavisinin amacı kadınsı meme görünüme sahip olan ya da büyük göğüslerinden şikayetçi olan erkekler için göğüs boyutlarını küçültmek ve şeklini düzeltmek için kullanılmasıdır. Küçültme yöntemleri, aşırı glandüler dokuyu kesip gerginleştirmek veya liposuction ile eksizyonun kombinasyonunu içerir. Estetik plastik cerrah tarafından yapıldığın gayet etkili ve güvenli şekilde tedavi edilip, düzeltilebilir. Jinekomasti Tedavisi ne zaman düşünülebilir? Dar [...]
 • meme dikleştirme ameliyatı

  Meme Dikleştirme Ameliyatı

  Bir meme dikleştirme ameliyatı sarkmaya maruz kalmış simetrisi bozulmuş göğüslerin konturunu şeklini düzeltmek için yapılır. Cilt, meme hacmi, göğüs ucu ve onu çevreleyen areola adlı doku düzenlenerek size daha genç görünüm kazandırır. Kıyafetlerinizin üzerinizde daha güzel durmasını sağlar. Göğüs hacmi büyük veya küçükse yada istenilen ebatlarda değil ise bu tekniğin yanında meme büyütme veya meme [...]
 • Ortalama Günde Kaç Tel Saç Dökülür

  Saç telleri en hızlı büyüyen insan kılıdır. Bir insanda ayda ortlama 0,4 mm kadar büyür çağı 0,05mm bulabilir. Saç telleri keratin adı verilen bir proteinden yapılmaktadır ve kopmaya dış faktörlere karşı dayanıklı yapıdadır. Saç saç telinin biyolojik saati faklıdır bir saç telininz uzarken diğer dinlenme moduna geçebilir bir başkası dökülebilir. Günde 50 ila 100 tel [...]
 • Saç Analizi ve Muyenesi

  Saç Ekimi prosedürüne karar verdiğinizde saç resterasyon uzmanınız tarafından bir saç analizi yapılacaktır. Saç ekimi muayenesi, saç analizi ile bilikte yapılan operasyon öncesi rutin bir işlemdir. Saç dökülmesine neden olan sebebler incelenecek. Bir travmaya veya darbeye bağlı bir saç kaybı mı var? Genetik alopesi dediğimiz kellikten mi müzdaripsiniz? Bir hastalıktan ötürü mü dökülme yaşıyorsunuz? Yanlış ve [...]
Back to Top